top of page

Vadovų komandų ugdymo(-si) procesas

(Team Coaching) 

Kodėl tai svarbu?

Pripažinti lyderystės ekspertai pastebi, kad dabartinėje besikeičiančioje organizacijų aplinkoje (VUCA) individuali žmogaus lyderystė sunkiai išpildo įvairių suinteresuotų šalių lūkesčius. Vieno, net ir labai charizmatiško asmens gebėjimų, patirties bei idėjų gali neužtekti kompleksinių organizacijų iššūkių suvaldymui. „Herojiška lyderystė jau tampa relikvija”, – teigia vienas žymiausių organizacijų ugdymo ekspertų Manfredas Ketsas De Vresas (2011). Jam antrindamas Peteris Hawkinsas (2016) pabrėžia, jog „herojiška lyderystė mirė, tegyvuoja lyderių komanda“. Esame pasidalintos lyderystės požiūrio šalininkės, todėl rekomenduojame vadovų komandų ugdymo(-si) procesą (Team coaching) - tai kelių mėnesių trukmės tęstinės vadovų komandos ugdymo sesijos, kurių rezultatas - komandos narių išmokimas dirbti su įvardintais komandos iššūkiais ir didesnis gebėjimas pasiekti ilgalaikę sinergiją.

Kam skirta?

Vadovų komandoms, kurios:

 • siekia veikti sėkmingai ir komandos viduje, ir su komandai svarbiomis suinteresuotosiomis pusėmis; 

 • nori kuo efektingiau panaudoti individualią komandos narių patirtį, potencialą bei taip didinti komandos vertę;

 • nebijo atsiverti, nori geriau pažinti vienas kitą, siekia sukurti atvirumu ir tarpusavio pasitikėjimu grįstas komandos vertybes bei kultūrą;

 • turi noro ir motyvacijos nuosekliai vystyti savo komandos gebėjimus.

Kokia nauda?

 • komandos stipriųjų bei tobulintinų pusių nustatymas, progreso įvertinimas naudojant pripažintas metodikas;

 • konkretūs komandos susitarimai, padedantys siekti norimus rezultatus;

 • greitesnis sprendimų priėmimas, mažiau laiko švaistymo vidinei politikai, psichologinei gynybai, atvirumu grįstas bendravimas;

 • įsipareigojimų laikymasis ir laiko taupymas negrįžtant prie jau priimtų sprendimų;

 • visos komandos, ne tik generalinio direktoriaus (CEO), atsakomybės prisiėmimas už įmonės rezultatus.

Požiūriai ir metodikos, kuriuos taikome:

Remdamosi savo darbo praktika pastebėjome, jog vadovų komandai, tobulinančiai tik tarpusavio santykių dinamiką, kartais sunku padaryti pažangą. To priežastis gali slypėti platesnėje organizacijos sistemoje. Galbūt akcininkai pateikia neaiškias gaires, o gal skirtingai suprantami vidinių ar išorinių klientų lūkesčiai.

 

Atkreipdamos į tai dėmesį, sesijų metu sisteminį požiūrį taikome ir vadovų komandai, ir visai organizacijai. Vadovų komandą suvokiame kaip žmonių grupę, kurios rezultatus bei sėkmingą darbą lemia tiek individuali kiekvieno nario asmeninė istorija, požiūris, bruožai, komandos narių tarpusavio dinamika, tiek komandos ryšys su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis (stakeholder groups), platesnė organizacijos kultūra, aplinka bei istorija. 

Požiūriai ir koncepcijos, kuriomis remiamės dirbdamos su vadovų komandomis:

 • sisteminis psichodinaminis požiūris (Systemic Psychodinamic Approach);

 • sisteminių konsteliacijų metodas (Systemic Coaching with Constellations);

 • sisteminis komandų ugdymas (Systemic Team Coaching), naudojant komandos įvertinimo metodiką „Team Connect 360” pagal P. Hawkins „The Five Disciplines Framework”;

 • komandos veiklos modelis, naudojant komandos įvertinimo metodiką Willey „The Five Behaviors of a Cohesive Team“ pagal P. Lencioni.

Vadovų komandos ugdymo(-si) procesas : 

1.  Komandos situacijos supratimas ir komandos narių įsitraukimo užtikrinimas.

 

2.  Komandos tyrimas naudojant vertinimo metodikas.

 

3.  Komandinės sesijos (kas pusmetį arba kelis kartus per metus).

 

4. Individualios sesijos komandos nariams.

 

5.  Komandos progreso tyrimas.

 

6. Pasiekto komandos rezultato aptarimo bei įtvirtinimo sesija.

 

(Kiekvienos komandos atveju procesas gali būti skirtingas).

Susisiekite

Ačiū, Jūsų žinutė išsiūsta!

bottom of page