top of page

Individualios sesijos vadovams 

(Executive Coaching) 

 

Kodėl tai svarbu?

Per pastarąjį dešimtmetį labai pasikeitė organizacijų požiūris į individualų vadovų ugdymą. Iki tol tai buvo priemonė, kuri padėjo vadovui tobulinti trūkstamas kompetencijas ar koreguoti problemišką elgesį. Dabartinės organizacijos individualų vadovų ugdymą vertina kaip kryptingą ir efektyvų būdą, leidžiantį atskleisti vadovo lyderystės potencialą bei stipriąsias puses.

Tyrimai (Management Decision, 2017) rodo, kad individualios sesijos gali būti kelis kartus efektyvesnė ugdymo priemonė už vadovavimo mokymus. 

Kam skirta?

 • vadovams, kurie keičia vadovavimo lygmenį, organizaciją, teritoriją ir suvokia susidūrę su kitokia, neįprasta kultūra, pakitusiais lūkesčiais, darbo metodais;

 • vadovams, kurie siekia pažinti save ir veikti labiau sąmoningai (mindfully), norintiems atpažinti savo asmenines vertybes, giluminius požiūrius, emocines reakcijas, lyderystės stilių, siekiantiems atvirai tyrinėti savo stipriąsias ir tobulintinas puses, keisti augimą stabdančius elgesio modelius;

 • vadovams, kuriems reikia patikimos, neutralios erdvės, kurioje galėtų atvirai dalintis ir tyrinėti savo dilemas, požiūrius, nuogąstavimus, sprendimus, kurių dėl įvairių interesų konfliktų negali išsakyti, aptarti su savo komandomis, kolegomis, partneriais, akcininkais. Tai – vienišumo (vadinamosios „it’s lonely on the TOP”) situacijos;

 • vadovams, kurie nori susikurti efektyvią vadovavimo sistemą: sėkmingai ugdyti savo komandą, deleguoti, motyvuoti ir kurti pozityvią, įtraukiančią komandos atmosferą, spręsti sudėtingus vadovavimo atvejus.

Kokia nauda?

 • gilesnis ir aiškesnis savęs suvokimas, gebėjimas būti darnoje su savimi ir kitais;

 • didesnis atvirumas pokyčiams, tobulėjimui, sąmoningų pasirinkimų, atitinkančių autentiškas vertybes, priėmimas;

 • didesnis atsparumas nežinomybei, nerimui ir stresui, tvirtesnis pasitikėjimas savimi;

 • empatijos (gebėjimo suprasti kitus žmones) ugdymas;

 • mąstysenos praplėtimas, daugialypis požiūris į situacijas bei sprendimus;

 • sklandesnis perėjimas iš vienos vadovavimo rolės į kitą;

 • konkretūs rezultatai konkrečiose tobulėjimo srityse, pvz., komandos ugdyme, įtraukime, motyvavime, santykiuose su vadovais, kolegomis.

 • individualaus ugdymo vertė gali būti skirtinga – tai priklauso nuo asmeninių ugdymo tikslų, kurie iškeliami proceso pradžioje, ir bendros vadovo bei ugdymo eksperto kelionės.

Metodikos ir požiūriai, kuriuos taikome:

 • sisteminį psichodinaminį požiūrį (Systemic Psychodinamic Approach). Jis ypač padeda tiriant vadovo situaciją organizacijos-rolės-asmens kontekste;

 • „čia ir dabar” atsiskleidžiančio patyrimo aptarimą;

 • sugretinimą su darbinėmis situacijomis;

 • elgesio modelių, mąstymo schemų atpažinimo metodus;

 • asmeninės istorijos ir patirties analizę;

 • sisteminės konsteliacijos metodus (Systemic Coaching with Constellations).

 

Esame psichologės, turime ilgametę individualių sesijų patirtį, esame ICF akredituotos individualaus ugdymo ekspertės - PCC (Profesional Certified Coach, ICF).

Individualių sesijų procesas:

 1. Susipažinimo, santykio „chemijos" susitikimas.

 2. 360 lyderystės kompetencijų tyrimas. 

 3. Ugdymosi tikslų nustatymo sesija.

 4. Individualios sesijos 6-8.

 5. Užbaigimo sesija.​

(Individualiais atvejais procesas gali skirtis).

Susisiekite

Ačiū, Jūsų žinutė išsiūsta!

bottom of page