top of page

Mentorystės scenarijai organizacijose  

(Mentorship Scenarios) 

 

Kodėl tai svarbu?

Viena iš aukščiausių organizacijos brandos pakopų yra organizacija, kuri mokosi iš savo patirties. Mentorystės programoje sėkmių ir klaidų klystkeliais keliavę vadovai dalinasi savo patirtimi su kitais.

Tyrimai rodo (Global Leadership Forecast, 2018),  jog tos organizacijos, kurios turi struktūruotas mentorystės programas, 23 % greičiau randa pamainą kritinėms pareigybėms, pasižymi 20 % mažesne darbuotojų kaita ir turi net 1,7 karto didesnes galimybes išlaikyti organizacijos žinias bei patirtį. Deja, nepaisant privalumų, tik 36 % organizacijų yra įdiegusios formalizuotas mentorystės programas.

Kam skirta?

Vadovams, kurie nori: ​

  • auginti talentus, išlaikyti „lyderių suolelį”;

  • perduoti ir įprasminti žinias apie organizaciją;

  • efektyviai perduoti svarbiausias žinias tarp skirtingų kartų (reversed mentoring);

  • stiprinti ryšius tarp skirtingų organizacijos funkcijų, lygių, kartų, suinteresuotų pusių.

Metodikos ir požiūriai, kuriuos taikome:

  • Laikomės požiūrio, kad mentorystės sėkmės garantas – tinkama mentorių ir mokinių motyvacija;

  • Kiekviena organizacija turi unikalią vidinę kultūrą, todėl pagal ją pritaikomas ir mentorystės scenarijus. Mūsų darbo patirtis rodo, jog veikmingiausi yra 1–1,5 metų struktūruoti procesai, kuriuos pritaikome konkrečiai organizacijai.

Susisiekite

Ačiū, Jūsų žinutė išsiūsta!

bottom of page